Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı, Dayanağı ve İlgili Haklarınız

Gardrops Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak bizler siz kullanıcılarımıza daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve başta 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatına sahip olmamız ve 6502 Sayılı Tüketicini Korunması Hakkında Kanun, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bunlarla ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; aşağıda yer alan amaç ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için kişisel verilerinizi, yine anılan mevzuata uygun surette toplamakta, işlemekte ve yurtdışına saklama gerekleri nedeniyle aktarmaktayız. . Bugüne kadar olduğu gibi, bu kişisel veriler bundan sonra da verdiğiniz açık rızanıza ya da Kanun’da tanınan istisnalara istinaden, Şirketimiz tarafından belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve Kanun’un emrettiği süreler boyunca saklanacaktır.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından hangi amaçlarla işlendiğine ve hangi amaçla yurtiçinde veya yurtdışında bulunan kişilere aktarıldığına ilişkin detaylı bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

A.    Satıcı-Kullanıcı Verileri ("Satıcı Verileri")

Kişisel Veri

Veri İşleme Amacı

Hukuki Sebep

Yurt içi/Yurt Dışı Aktarım Durumu ve Amacı

v Kimlik Bilgisi

(Ad-Soyad)

v Görsel Kayıt

(Fotoğraf)

 

v Kullanıcı sözleşmesinin kurulması

v Kullanıcı hesabı ve profilinin oluşturulması

v Sözleşmenin kurulması ve ifası,

v Sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

v Açık Rıza

v Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü

 

v  Danışmanlar – Hukuki uyuşmazlıkların çözümü

v  Altyapı Hizmet Sağlayıcıları (Yurtdışı)- Sunucu hizmeti alınması

 

v İletişim Bilgisi

(E-posta)

v Kullanıcı sözleşmesinin kurulması

v Kullanıcı hesabı ve profilinin oluşturulması

v Müşteri danışma hattı hizmetinin verilmesi

v İşlem bilgilendirmelerinin ve ticari elektronik iletilerin gönderimi

v Sözleşmenin kurulması ve ifası,

v Sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

v Açık Rıza

v  Altyapı Hizmet Sağlayıcıları (Yurtdışı)- Sunucu ve e-posta gönderim ve düzenleme hizmeti alınması

v İletişim Bilgisi

(Telefon numarası)

v Ürünlerin kargolanması ve sürecin kolaylaştırılması

v İşlem bilgilendirmelerinin gönderimi

v Sözleşmenin kurulması ve ifası,

v Açık Rıza

v  Altyapı Hizmet Sağlayıcıları- Sunucu hizmeti (Yurtdışı) ve sms gönderim hizmeti alınması

v  İş ortağı kargo firması – Kargo gönderim hizmeti alınması

v Kimlik Bilgisi

(Ad-Soyad)

v İletişim Bilgisi

(adres ve telefon)

v Ürünlerin kargolanması ve sürecin kolaylaştırılması

v Sözleşmenin kurulması ve ifası,

v Açık Rıza

v  Altyapı Hizmet Sağlayıcıları- Sunucu hizmeti (Yurtdışı)

v  İş ortağı kargo firması – Kargo gönderim hizmeti alınması

v Finansal Bilgi

(IBAN bilgisi)

v Kimlik Bilgisi

(Ad-Soyad)

v Ürün bedelinin aktarımı

v Sözleşmenin kurulması ve ifası,

v Açık Rıza

v  Altyapı Hizmet Sağlayıcıları- Sunucu hizmeti (Yurtdışı)

v  İş ortağı banka – Ödemelerin gerçekleştirilmesi

v Kimlik Bilgisi

(TCK No, Ad-Soyad)

v İletişim Bilgisi

(Adres)

 

v Fatura düzenlenmesi

v Sözleşmenin kurulması ve ifası,

v Açık Rıza

v Sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

v Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü

v  Altyapı Hizmet Sağlayıcıları- Sunucu hizmeti (Yurtdışı)

v  İş ortağı entegratör – Faturaların düzenlenmesi

v Mali Müşavir – Mali danışmanlık hizmeti alınması

v Kimlik Bilgisi

(TCK No, Ad-Soyad)

v İletişim Bilgisi

(Adres, Telefon, E-posta)

v Üyelik Bilgileri

(Üye numarası)

 

v Ödeme işlemenin gerçekleştirilmesi

v Sözleşmenin kurulması ve ifası,

v Açık Rıza

v Sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

v  

v  İş ortağı ödeme kuruluşu – Ödeme hizmetinin alınması

v  Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları – Kanundan doğan bildirim yükümlülüğü

v Kargo Teslimat Bilgileri

v İşlem güvenliğinin kontrolü

v Harcama itirazlarının kontrolü

v Sözleşmenin kurulması ve ifası,

v Açık Rıza

v Sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

v Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü

v  İş ortağı ödeme kuruluşu – Ödeme işleminin güvenliği ve harcama itirazlarının değerlendirilmesi

v  Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları – Kanundan doğan bildirim yükümlülüğü

B.     Alıcı-Kullanıcı Kişisel Veriler ("Alıcı Verileri")

Kişisel Veri

Veri İşleme Amacı

Hukuki Sebep

Yurt içi/Yurt Dışı Aktarım Durumu ve Amacı

v Kimlik Bilgisi

(Ad-Soyad)

v Görsel Kayıt

(Fotoğraf)

 

v Kullanıcı sözleşmesinin kurulması

v Kullanıcı hesabı ve profilinin oluşturulması

v Sözleşmenin kurulması ve ifası,

v Sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

v Açık Rıza

v Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü

 

v  Danışmanlar – Hukuki uyuşmazlıkların çözümü

v  Altyapı Hizmet Sağlayıcıları (Yurtdışı)- Sunucu hizmeti alınması

 

v İletişim Bilgisi

(E-posta)

v Kullanıcı sözleşmesinin kurulması

v Kullanıcı hesabı ve profilinin oluşturulması

v Müşteri danışma hattı hizmetinin verilmesi

v İşlem bilgilendirmelerinin ve ticari elektronik iletilerin gönderimi

v Sözleşmenin kurulması ve ifası,

v Sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

v Açık Rıza

v  Altyapı Hizmet Sağlayıcıları (Yurtdışı)- Sunucu ve e-posta gönderim ve düzenleme hizmeti alınması

v İletişim Bilgisi

(Telefon numarası)

v Ürünlerin kargolanması ve sürecin kolaylaştırılması

v İşlem bilgilendirmelerinin gönderimi

v Sözleşmenin kurulması ve ifası,

v Açık Rıza

v  Altyapı Hizmet Sağlayıcıları- Sunucu hizmeti (Yurtdışı) ve sms gönderim hizmeti alınması

v  İş ortağı kargo firması – Kargo gönderim hizmeti alınması

v Kimlik Bilgisi

(Ad-Soyad)

v İletişim Bilgisi

(adres ve telefon)

v Ürünlerin kargolanması ve sürecin kolaylaştırılması

v Sözleşmenin kurulması ve ifası,

v Açık Rıza

v  Altyapı Hizmet Sağlayıcıları- Sunucu hizmeti (Yurtdışı)

v  İş ortağı kargo firması – Kargo gönderim hizmeti alınması

v Kimlik Bilgisi

(TCK No, Ad-Soyad)

v İletişim Bilgisi

(Adres, Telefon, E-posta, IP adresi)

v Üyelik Bilgileri

(Üye numarası)

v Ödeme işlemenin gerçekleştirilmesi

v Sözleşmenin kurulması ve ifası,

v Açık Rıza

v Sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

v  Altyapı Hizmet Sağlayıcıları- Sunucu hizmeti (Yurtdışı)

v  Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları – Kanundan doğan bildirim yükümlülüğü

v Kargo Teslimat Bilgileri

v İşlem güvenliğinin kontrolü

v Harcama itirazlarının kontrolü

v Sözleşmenin kurulması ve ifası,

v Açık Rıza

v Sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

v Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü

v  İş ortağı ödeme kuruluşu – Ödeme işleminin güvenliği ve harcama itirazlarının değerlendirilmesi

v  Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları – Kanundan doğan bildirim yükümlülüğü

 

Şirketimiz yukarıda sayılan veri işleme amaçları çerçevesinde, elde ettiği kişisel verileri Kanunu’nun 8 ve 9’uncu maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, yukarıda tabloda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarmaktadır.

Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmakta ve burada sayılan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

Kişisel veri sahibi olarak dilediğiniz zaman Veri Sorumlusu olan Şirketimize başvurarak Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarınızı kullanabilirsiniz.

Verilerinizin silinmesi için destek@gardrops.com adresine istek gönderebilirsiniz.
Kanun'da belirtilen haklarınızı kullanmak amacıyla, hangi haklarınızı kullanmak istediğinizi açık olarak belirttiğiniz ıslak imzalı bir dilekçe veya https://www.gardrops.com/assets/docs/gardrops-kvk-basvuru-formu.pdf
[GY1] adresinde yer alan form ile formda yer alan bilgiler doğrultusunda kimliğinizi tespit edici belgelerle ulaştırabilirsiniz. Şirketimize veri sahibinden gelecek yukarıda yer alan talepleri içeren yazılı başvurulara 30 (otuz) gün içerisinde cevap verilecektir.

Başvurular, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınacak karar ile bir ücret tarifesi yayınlamadığı sürece ücretsiz olarak yapılacaktır. Başvurulara verilecek cevapların 10 (on) sayfayı aşması halinde, her sayfa için 1,00 (bir) TL işlem ücreti alınacaktır. Cevabın CD, flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir.

Talep ettiğiniz konuda başkası adına hareket ediyorsanız bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.